ЛогинПароль
В начало сайтаКарта сайтаСвяжитесь с нами
Dial-up Радио-доступ Хостинг Предоплаченный доступ Домашние сети xDSL Офис.net Точка обмена трафиком Телефония
Romb Networks
www.romb.net / Клиентам / Правила предоставления и получения услуг

Правила предоставления и получения услугОплатить интернет, не вставая с кресла

Дешевые звонки зарубеж

П Р А В И Л А
НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

(КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ)

ТЕРМІНИ І ЗНАЧЕННЯ, В ЯКИХ ВОНИ ВЖИВАЮТЬСЯ

Абонент – споживач (суб'єкт господарювання або фізична особа) Послуг, який отримує їх на умовах цих Правил і договірних відносин з Підприємством.
Абонентна плата – фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ на постійній основі до Телекомунікаційної мережі протягом визначеного періоду незалежно від факту споживання Абонентом Послуг.
Абонентське відгалуження – ділянка коаксіально-кабельної мережі, яка обмежена, з одного боку, обладнанням Абонента (телевізійним приймачем, комп'ютером чи іншим обладнанням), а з іншого боку – точкою підключення до Телекомунікаційної мережі. Абонентське відгалуження є власністю Абонента.
Білінг – (автоматизована система обліку спожитих послуг) – програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного і вартісного обліку наданих Послуг і Додаткових сервісів відповідно до Тарифів, чинних на момент надання Послуг і Додаткових сервісів.
Відключення від Послуги – відключення Абонентського відгалуження від Телекомунікаційноїмережі.
Додаткові сервіси – послуги чи роботи, які можуть надаватися Абоненту окремо від Телекомунікаційних послуг згідно з чинними Тарифами. До Додаткових сервісів належать такі послуги:
• повторне підключення до Телекомунікаційної мережі та/або Послуги;
• заміна, ремонт чи монтаж нового Абонентського відгалуження;
• перенесення точки підключення телевізійного приймача або комп’ютера;
• перевірка стану та справності Абонентського відгалуження;
• налаштування рівнів сигналів;
• встановлення та налаштування обладнання (модема/ТВ-тюнера), що надається Абоненту Підприємством, для можливості отримання Послуг;
• інші роботи та послуги, зазначені в Тарифах.
Зона покриття Телекомунікаційної мережі – територія, на якій розміщена Телекомунікаційнамережа, в межах якої Підприємство може надавати Послугу.
Картка авторизації – пластикова картка з унікальним номером, що забезпечує прийом замовленого Абонентом Пакету телевізійних програм.
Клієнт – суб'єкт господарювання або фізична особа, яка виявила бажання вступити в договірні відносини з Підприємством, якими передбачається підключення до Телекомунікаційної мережікінцевого обладнання Клієнта, що перебуває в його власності або користуванні, та надання Послуг і Додаткових сервісів.
Ліміт трафіку – певний виділений обсяг трафіку згідно з умовами Тарифного плану, при цьому:
Внутрішній (Український) трафік – трафік з вузлами Інтернет (IP-адресами), що належать
Системі, та з вузлами, які на даний момент входять до Мережі обміну трафіком UA-IX, тобто мережний шлях до яких визначається таблицею маршрутизації Мережі обміну трафіком UA-IX.
Зовнішній (Зарубіжний) трафік – трафік, який не класифікується як український (внутрішній).
Змішаний трафік – трафік, що не розділяється за напрямами (Внутрішній/Зовнішній), і враховується, як сумарний.
Логін (login) – комбінація латинських букв та/або цифр, що починається з букви (не менше двох і не більше дванадцяти). У системі електронної пошти логін є частиною електронної адреси (ім’ям).
Місце надання Послуги – визначена Абонентом і зафіксована у Протоколі замовлених послуг(Договорі) адреса, за якою він хоче отримувати одну чи декілька Послуг.
Модем – пристрій, що забезпечує можливість споживання Телекомунікаційної послуги Доступу до
Інтернету.
Надання обладнання (ТВ-тюнера/модема) в користування – Додатковий сервіс, змістом якого є надання обладнання (ТВ-тюнера/модема) в тимчасове користування на платній основі для отримання Послуг.
Норми користування Мережею – документ OFISP-008, ухвалений Відкритим Форумом Інтернет-Сервіс-Провайдерів. Документ наведений у Додатку № 1 до цих Правил. Оригінал документу знаходиться за адресою: http://www.ofisp.org/documents/ofisp-008.html.
Особовий рахунок абонента (ОР) – персональний рахунок, який Підприємство відкриває в Білінгу для Абонентів, які підключені до Послуг, і на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг і Додаткових сервісів, а також облік платежів Абонента.
Пакет – сукупність телевізійних та/або радіопрограм, доступ до яких надається як до одного цілого.
Пароль (password) – комбінація з 6–12 латинських букв та/або цифр, що видається АбонентуПідприємством, для забезпечення Сервісів доступу та роботи з Персональним сайтом абонента(сайтом статистики, якщо такий існує).
Персональний сайт абонента (сайт статистики) – підсистема Білінгу, призначена для:
• перегляду обсягів наданих Абоненту Послуг;
• внесення змін на свій Особовий рахунок (ОР);
• зміни Тарифного Плану/Плану Підписки;
• призупинення Послуги;
• відновлення Послуги;
• формування рахунка;
• підтвердження оплати рахунка;
• кредитування.
Підприємство – ТОВ «ТРІК КАБС», зареєстроване 19 січня 1996 р. виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради та має ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення серії НР № 0403-п від 09.04.2003 р. строком дії до 09.04.2013 року.
План Підписки – перелік Пакетів, до яких Підприємство надає доступ Абоненту, та їх загальна вартість згідно з чинними Тарифами.
Послуга кабельного телебачення (Послуга) Телекомунікаційна послуга змістом якої є забезпечення з’єднання кінцевого обладнання (телевізійного приймача) Абонента з Системоюдля отримання телерадіопрограм у цифровому форматі*. Невід’ємною і складовою частиною Послуги є Супутні послуги.
Послуга доступу до Інтернету (Послуга) Телекомунікаційна послуга, змістом якої є забезпечення з’єднання кінцевого обладнання (окремого комп’ютера, мережі комп’ютерів або інших пристроїв) Абонента з мережею Інтернет. Невід’ємною і складовою частиною Послуги є Супутніпослуги.
Правила – Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг (кабельного телебачення і послуги доступу до Інтернету), затверджені директором ТОВ «ТРІК КАБС», які визначають загальні права та обов’язки Підприємства та Абонента, умови надання та отримання Послуг.
Протокол замовлених послуг (Договір) – документ, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг на підставі цих Правил.
Рахунок (для юридичних осіб – Рахунок-фактура) – розрахунковий документ, де вказана сума платежу за Послуги та/або Додаткові сервіси згідно з чинними Тарифами.
Сальдо – різниця між надходженням коштів від Абонента і видатком коштів (нарахуванням коштів) за Послуги та Додаткові сервіси, відповідно до чинних Тарифів та цих Правил. Додатне сальдо – перевищення надходження коштів над видатком на особовому рахунку. Від’ємне сальдо – перевищення видатку коштів над надходженням на особовий рахунок.
Система – це програмно-апаратний комплекс для забезпечення доступу до Інтернету та для прийому та розподілу сигналів телерадіопрограм у цифровому та аналоговому форматі.
Супутні послуги – послуги та роботи, які є невід’ємною і складовою частиною Послуги, зокрема:
Технічне обслуговування;
Сервіси доступу – сервіси, що забезпечують доступ Абонента до Телекомунікаційноїмережі, Системи, а також електронної пошти, персонального сайту абонента у випадку підключення до послуги доступу до Інтернету);
Адміністративні сервіси – ведення облікових записів про надання Абоненту та споживання ним Послуг згідно з Протоколом замовлених послуг (Договором), у Системі(звірення розрахунків та платежів, виставлення рахунків на оплату Послуги, змінаТарифного Плану та/або Плану Підписки тощо);
Інформаційні сервіси – інформування Абонентів про правила надання та отримання Послуг, про Тарифи, акції тощо;
Консультаційні сервіси – надання Абонентам консультацій з технічних, фінансових та інших питань.
Тарифи – документ, у якому наводиться перелік, опис, вартість Послуг і Додаткових сервісів, що надаються Підприємством.
Тарифний план – сукупність технічних і вартісних параметрів Послуги доступу до Інтернету, що визначає вартість Послуги згідно з чинними Тарифами, обсяг Трафіку, умови надання, порядок тарифікації Послуги та Додаткових сервісів Системи.
ТВ-тюнер – пристрій, який забезпечує прийом телевізійних програм у Системі.
Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для комутації, маршрутизації, передачі та/або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або будь-яких повідомлень, а також програм радіо та телебачення з використанням штучно створеного направляючого середовища (дротовими, оптичними системами між кінцевим обладнанням).
Телекомунікаційна послуга – продукт діяльності Підприємства, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій.
Технічне обслуговування – комплекс заходів, що вживаються Підприємством, або третіми особами для забезпечення робочого стану Телекомунікаційної мережі.
Технічні умови – наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Телекомунікаційноїмережі, які необхідні для технічної можливості надання Послуги Абоненту.
Трафік – обсяг інформації, що пройшов через модем Абонента.
Цифрові послуги – Телекомунікаційні послуги, що надаються за допомогою цифрових технологій передачі та обробки інформації (Послуга кабельного телебачення в цифровому форматі, Послуга доступу до Інтернету).
Штатне підключення до Послуги – роботи з первинного підключення до Телекомунікаційноїмережі та до Послуги, зокрема:
• вимірювання та регулювання рівнів сигналів;
• прокладку у Абонента кабельної проводки відповідно до замовленої послуги;
• підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі;
• встановлення та налаштування обладнання (модема/ТВ-тюнера);
• демонстрація роботи Системи.
IVR (interactive voice response) – система інтерактивного голосового інформування Абонентів та
клієнтів і керування Послугами.
* За наявності Технічної можливості (в залежності від Місця надання Послуги) Послуга кабельного
телебачення передбачає можливість отримання певної кількості телерадіопрограм в аналоговому форматі, сформованих у відповідному Пакеті.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

I. УМОВИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ
1.1. Для підключення до Послуги необхідна наявність усіх наведених нижче Технічних умов:
1.1.1. Місце надання Послуги має знаходитися в Зоні покриття Телекомунікаційної мережі.
1.1.2. Для доступу до Телекомунікаційної мережі Клієнт повинен мати Абонентськевідгалуження, що відповідає вимогам Підприємства.
1.1.3. Для створення умов отримання Послуги кабельного телебачення Клієнт повинен мати:
• телевізійний приймач, що забезпечує прийом телепрограм;
ТВ-тюнер, що відповідає специфікації DVB-C;
Картку авторизації в Системі(при необхідності), яка видається Підприємством для підключення до
Послуги. Картка авторизації – власність Підприємства і підлягає поверненню у разі розірвання договірних відносин.
1.1.4. Для створення умов отримання Послуги доступу до Інтернету Клієнт повинен мати:
• комп'ютер (комп'ютерний пристрій):
- обладнаний USB-портом або мережною картою Ethernet ІЕЕЕ 802.3 з унікальною мережною (МАС) адресою;
- що працює під керуванням операційної системи, в якій реалізовано в повному обсязі сімейство протоколів TCP/IP і підтримується отримання IP-адреси за протоколом DHCP відповідно до документу RFC2131;
кабельний модем, сертифікований відповідно до стандарту DOCSIS 2.0.
1.2. Порядок підключення до Послуги:
1.2.1. Клієнт може подати заяву на підключення до Послуги, будь-яким з нижчевказаних способів:
• у Контакт-центри;
• за телефоном: 55-16-24, або іншими телефонами, вказаними на рекламних носіях;
• електронною поштою на адресу: sales@tele-box.net.
Після надходження від Клієнта заяви на підключення до Послуги, Підприємство визначає наявність Технічних умов для підключення та надання Послуги.
1.2.2. За відсутності Технічних умов для підключення та надання Послуги, Підприємство інформує Клієнта про необхідні оперативно-технічні заходи, які можуть бути здійснені Підприємством або Клієнтом.
1.2.3. За наявності Технічних умов для підключення та надання Послуги або згоди Клієнта оплатити оперативно-технічні заходи для створення необхідних Технічних умов, Підприємство формує для Клієнта рахунки на оплату вартості Штатного підключення до Послуги і на оплату Послуги у розмірі місячної вартості Тарифного плану/Плану Підписки, якщо необхідно, то й кошторису оперативно-технічних заходів для створення Технічних умов (обладнання, матеріали, робота) і узгоджує з Клієнтом дату і час
підключення до Послуги.
1.2.4. Підключення до Послуги Клієнта-фізичної особи проводиться особами, уповноваженими Підприємством, за наявності у Клієнта оплачених рахунків, вказаних у п.1.2.3, документа, що посвідчує особу та місце її реєстрації, копії ідентифікаційного коду†. Підключення до Послуги Клієнта-суб'єкта господарювання проводиться особами, уповноваженими Підприємством, відповідно до умов договору за наявності копій установчих та інших документів, визначених договором.
† Законом України № 320/94-ВР надано дозвіл не використовувати ідентифікаційний номер особі, яка через
свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера. У паспорті
зазначеної особи ставиться позначка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі без
ідентифікаційного номера.
1.2.5. Під час підключення до Послуги Клієнт підписує Протокол замовлених послуг (Договір) і Наряд виконаних робіт із підключення.
1.2.6. Вартість матеріалів, використаних під час первинного підключення, яка перевищила норми Штатного підключення, оплачується Абонентом відповідно до чинних на момент підключення Тарифів.
1.2.7. Підприємство має право забезпечити виконання робіт, пов'язаних з підключенням до Послуги, шляхом залучення третіх осіб (юридичних або фізичних) і надаючи їм необхідну для виконання цих робіт інформацію про Клієнта/Абонента. Відповідальність за якість і своєчасність виконання таких робіт перед
Клієнтом/Абонентом несе Підприємство.

II. КОМУ НАДАЄТЬСЯ ПОСЛУГА
2.1. Підприємство надає Послугу тільки Абонентам:
2.1.1. домашнім користувачам:
• надання послуги здійснюється тільки в житловому фонді;
• тільки для індивідуального домашнього користування Абонентом та членами його сім’ї за Місцем надання Послуги;
2.1.2. бізнес-користувачам:
• надання послуги здійснюється в нежитловому фонді;
2.2. Абонент не має права використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та/або Абонентське відгалуження для надання Телекомунікаційних послуг третім особам за межами Місця надання Послуги, якщо це не передбачено окремим Договором з Підприємством.
2.3. Абонент не має права передачі Послуги третім особам, якщо це не передбачено окремим Договором з Підприємством.

III. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПОСЛУГИ
3.1. Технічний опис Послуги кабельного телебачення:
3.1.1. Абоненту надається можливість дивитися телепрограми, які поширюються в Системі, залежно від наявності технічних можливостей Підприємства (від Місця надання Послуги). Доступ до перегляду телепрограми в цифровому форматі здійснюється за допомогою ТВ-тюнера і Картки авторизації. Доступ до телепрограм здійснюється відповідно до замовленого і оплаченого Абонентом Плану Підписки.
3.1.2. Пакет складається з певної кількості телевізійних програм. Кількість і перелік телевізійних програм у певному пакеті, кількість Пакетів визначається Підприємством. Абонент має право замовити один або декілька запропонованих Підприємством Пакетів. Підприємство не має технічної можливості формувати
індивідуальний Пакет телепрограм для кожного Абонента.
3.2. Технічний опис Послуги доступу до Інтернету:
3.2.1. Абоненту надається доступ з персонального комп'ютера через абонентське обладнання (кабельний модем) до мережі Системи і до її стандартних сервісів (електронної пошти, web, news), а через неї – до інформаційних ресурсів Інтернету.
3.2.2. Технологія надання Послуги є постійним IP-з'єднанням із сервером доступу Підприємства з дина-мічним виділенням реальної (public) IP-адреси з блоку мереж Підприємства на час сеансу роботи. Поштові сервіси використовують протоколи POP3/SMTP. Сервіс Usenet News використовує протокол NNTP.
3.2.3. Абоненту надаються ресурси опорної мережі передачі даних і зовнішніх каналів передачі даних Підприємства. Швидкість обміну даними на ділянці модем – сервер, доступу до ресурсів, розташованих на опорній мережі передачі даних Підприємства, доступу до точки обміну українським трафіком UA-IX, а також до паритетних каналів Системи забезпечується в межах швидкості доступу, що відповідає обраному Тарифному плану.
3.2.4. Отримання Абонентом ресурсів зовнішніх каналів не гарантується і визначається наявністю у момент сеансу зв'язку вільних ресурсів. Ресурси зовнішнього каналу, що надаються Абоненту, обмежуються програмно-апаратними засобами Підприємства і не перевищують ресурсів, виділених на порту модема Абонента відповідно до обраного Тарифного плану.
3.2.5. Якість Послуги, що надається, забезпечується Підприємством шляхом надання таких ресурсів зовнішніх каналів, за яких протягом будь-яких 20-ти годин доби пікове навантаження не перевищує 90 % сумарної пропускної спроможності зовнішніх каналів.
3.2.6. Пропускна спроможність (швидкість доступу) на порту модема Абонента визначається завантажуваним профілем, відповідно до Тарифного плану.Стандартний профіль для будь-якого Тарифного плану має асиметричні показники пропускної спроможності для вхідного і вихідного трафіку.

IV. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГИ
4.1. Підприємство забезпечує Абоненту:
• Технічне обслуговування – в робочі та вихідні дні;
• Сервіси доступу – цілодобово;
• Адміністративні сервіси – в робочі дні з 09:00 до 18:00;
• Інформаційні сервіси – в робочі дні з 09:00 до 18:00;
• Консультаційні сервіси – в робочі дні з 09:00 до 18:00;
4.2. Надання Послуги в повному обсязі гарантується за наявності коштів на Особовому рахунку Абонента, за активованої опції кредитування., а також у випадках обумовлених окремими угодами.
4.3. Абонент може мати декілька Місць надання Послуги і Абонентських відгалужень, на кожне з яких оформлюється окремий Протокол замовлених послуг (Договір).
4.4. Щоб уникнути несанкціонованого використання кабельного обладнання (модема/ТВ-тюнера) Абонента, Абонент, передаючи своє обладнання (модем/ТВ-тюнер) третій особі (продаж, дарування, здача в оренду тощо), повинен проінформувати Підприємство про факт такої передачі у письмовій формі.
4.5. Підприємство видає Абоненту:
• пароль доступу до Персонального сайту абонента (сайту статистики),
• пароль доступу до системи IVR,
• пароль для зміни Тарифного плану/Плану Підписки за телефоном.
Вони містяться у відривній частині Наряду на роботи з підключення і у Протоколі замовлених послуг (Договорі). Зміна і повторне отримання пароля до Персонального сайту (сайту статистики), до системи IVR, зміни Тарифного плану/Плану Підписки за телефоном здійснюється Абонентом самостійно на Персональному сайті абонента (сайті статистики)або через систему IVR.
4.6. Тарифний план/План Підписки в поточному календарному місяці Абонент може змінити лише один раз і тільки за наявності коштів на ОР, не менше 50 % вартості нового Тарифного плану/Плану Підписки. Підприємство підтверджує зміни Тарифного плану/Плану Підписки електронною поштою, надсилаючи лист за контактною електронною адресою, вказаною Абонентом в Протоколі замовлених послуг (Договорі).
4.6.1. Абонент (фізична особа) може самостійно змінити Тарифний план/План Підписки шляхом:
• використання Персонального сайту абонента (сайту статистики), системи IVR або іншої інтерактивної системи (до Підприємства і Абоненту надійде електронне повідомлення про здійснені ним зміни на ОР), новий Тарифний план/План Підписки активується з початку наступної доби;
• подання Заяви до Підприємства (через Контакт-центр) не менше ніж за 3 (три) дні до дати зміни Тарифного плану/Плану Підписки;
• звернення до Підприємства за телефоном з обов’язковим повідомленням Підприємству паролю для зміни Тарифного плану/Плану Підписки. У цьому випадку Абонент надає право Підприємству здійснити телефонний запис заяви Абонента про зміну Тарифного плану/Плану Підписки, який зберігається Підприємством до моменту оплати Абонентом вартості нового Тарифного плану/Плану Підписки, але не менше трьох місяців з моменту подання заяви.
4.6.2. Абонент (суб’єкт господарювання) подає заяву на зміну Тарифного плану/Плану Підписки (на бланку організації з підписом керівника, завірену печаткою) до Підприємства (через Контакт-центр) не менше ніж за 3 (три) дні до дати зміни Тарифного плану/Плану Підписки, вказаної в такій Заяві.
4.7. Абонент, підписавши Протокол замовлених послуг (Договір) та надавши відомості про себе, надає Підприємству право зберігати, упорядковувати, використовувати інформацію, отриману під час укладання договору та дані про Телекомунікаційні послуги, які одержав Абонент (вид, тривалість, зміст, маршрути передачі, інше) та погоджується з тим, що вказана у цьому пункті інформація про Абонента,  Телекомунікаційні послуги, які він отримав, інша інформація, необхідна для якісного обслуговування Абонента, може бути використана Підприємством, у тому числі шляхом передачі інформації третім особам, для ведення цими особами обліку абонентів, обліку Послуг та Додаткових сервісів, наданих Абоненту, обліку розрахунків з Абонентом, для здійснення цими особами розсилання Абонентам рахунків,
повідомлень, SMS-повідомлень анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів, телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їхньої думки щодо якості надання телекомунікаційних послуг, проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень, для ведення цими особами претензійно-позовної роботи з Абонентами, які мають заборгованість за надані послуги та Додаткові сервіси. Підприємство бере на себе відповідальність перед Абонентом за збереження переданої третім особам інформації, зазначеної у цьому пункті.
Абонент може отримувати Послугу і з від’ємним сальдо, якщо скористається функцією Кредитування. Розмір кредиту становить 100 % щомісячної вартості тарифного плану/плану підписки, яким користується Абонент. Якщо щомісячна вартість тарифного плану/плану підписки менша за 30 грн, розмір кредиту становить 30 грн.
4.8. Надання Послуги кабельного телебачення:
4.8.1. Абонент може мати декілька точок підключення (до трьох на одному Особовому рахунку), на одному Місці надання Послуги, кожна точка підключення вказується в Протоколі замовлених послуг (Договорі).
4.8.2. При відсутності технічної можливості (в залежності від Місця надання Послуги) доступ до Пакетів кабельного телебачення не надається окремо від Пакету кабельного телебачення в аналоговому форматі, при цьому плата за цей Пакет включається до Плану Підписки Послуги кабельного телебачення.
4.8.3. Період для профілактики та налаштування Телекомунікаційної мережі, під час якого Підприємство не гарантує якісного доступу до програм Послуги, може становити до 3-х діб після підписання Протоколу замовлених Послуг (Договору).
4.8.4. Підприємство має право у будь-який час за своєю ініціативою замінити Абоненту Картку авторизації.
4.8.5. У разі втрати Картки авторизації Абонент зобов'язаний повідомити про це Підприємство і вказати номер загубленої Картки авторизації (PIN-код) (вказаний у Протоколі замовлених послуг (Договорі)). У цьому випадку загублена Картка авторизації деактивується, тарифікація Послуги припиняється. Нова Карткаавторизації видається Абоненту після оплати послуг активації нової Картки авторизації згідно з Тарифами.
4.8.6. У разі розірвання договірних відносин Картка авторизації повинна бути повернена Підприємству або має бути виплачено її вартість відповідно до чинних Тарифів (у разі невиконання п.1.1.3. цих Правил).
4.8.7. Підприємство має право змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного Пакету, кількість Пакетів.
4.8.8. Підприємство має право змінювати план частотного розміщення телепрограм у Телекомунікаційній мережі, змінювати характеристики модуляції сигналу, запроваджувати сучасні стандарти (технології) передачі даних (цифрових потоків), що використовуються для передачі аудіо- та відеопотоків, припиняти надання Послуги кабельного телебачення в аналоговому форматі, припиняти договірні відносини щодо надання Послуги кабельного телебачення в аналоговому форматі, розривати договори, у тому числі на надання доступу до послуг телеінформаційної мережі.
4.9. Надання послуги доступу до Інтернету:
4.9.1. Послуга доступу до Інтернету полягає у забезпеченні Підприємством доступу Абонента до мережі Інтернету‡.
‡ За наявності Технічної можливості Послуга доступу до Інтернету (в залежності від Місця надання Послуги) передбачає можливість отримання певної кількості телерадіопрограм в аналоговому форматі, сформованих у відповідному Пакеті. Плата за цей Пакет входить до Тарифного плану.
4.9.2. Безперервне надання Послуги можливе тільки за наявності унікальної мережної (MAC) адреси на мережному інтерфейсі комп'ютера Абонента (або іншого пристрою, підключеного до модема).
4.9.3. Абонент є ініціатором зв'язку із Системою. Час й тривалість роботи Абонента в Системі не обмежені.
4.9.4. Під час підключення до Послуги, Підприємство надає Абонентові:
• одну реальну (public) IP-адресу за протоколом DHCP;
• електронну поштову адресу в домені romb.net;
• 10 Мбайт дискового простору на сервері електронної пошти.
4.9.5. Підприємство контролює обсяг дискового простору, що виділяється під поштову скриньку Абонента. Усі повідомлення, що надходять на поштову скриньку Абонента, які за своїм розміром перевищують її вільний обсяг відсилаються за зворотною адресою з позначкою «The e-mail box of recipient is full. We can not deliver this message», або схожою за змістом.
4.9.6. Підприємство видає Абоненту мережні реквізити для роботи з електронною поштою – адреси POP3, SMTP-серверів, Логін і Пароль, а також адреси і пароль доступу Абонента до Персонального сайту абонента (сайту статистики). Вказані реквізити містяться у відривній частині Наряду на роботи з підключення та у Протоколі замовлених послуг (Договорі).
4.9.7. Абонент має можливість:
• вибирати один із запропонованих Підприємством Тарифних планів;
• змінювати Пароль до Персонального сайту абонента (сайту статистики);
• змінювати Пароль для доступу до поштової скриньки;
• змінювати обсяг замовленої поштової скриньки.
4.9.8. Абонент має право замовити Додаткові сервіси або відмовитися від них. Замовлення Додаткових сервісів здійснюється тільки на підставі письмової Заяви Абонента, яка передається до Підприємства через Контакт-центр, факсом (номер вказано у Протоколі замовлених послуг) або електронною поштою (abonents@romb.net). Замовлення Додаткових сервісів здійснюється тільки за наявності коштів на Особовому рахунку Абонента в сумі, достатній для оплати Додаткових сервісів, що замовляються, і оплати отримання Послуги до кінця розрахункового періоду.
4.9.9. Замовлені Додаткові сервіси стають доступними Абоненту протягом 3-х робочих днів після отримання Заяви Абонента. Замовлення Додаткових сервісів може бути також оформлене і передане до Підприємства факсом, з обов'язковим підписом Абонента (для суб’єктів господарювання – з обов'язковим підписом керівника, завіреним печаткою організації).
4.9.10. У випадку, якщо Абонент відключений від Послуги більше 3-х (трьох) місяців, Підприємство має право знищити вміст поштової скриньки Абонента і видалити його електронну адресу в домені romb.net з реєстру електронних адрес.
4.9.11. Зміна і повторне надання Паролів:
• Пароль доступу до поштової скриньки, а також зміна Логіна безкоштовні. Зміна здійснюється тільки в Контакт-центрах Підприємства після надання Абонентом Протоколу замовлених послуг (Договору) і паспорта, якщо Абонент фізична особа, або листа на бланку організації з підписом керівника, завіреним печаткою, якщо Абонент суб’єкт господарювання. Не допускається зміна Пароля за телефоном або електронною поштою.
• Зміна пароля до Персонального сайту абонента (сайту статистики) для фізичних осіб і суб’єктів господарювання здійснюється Абонентомсамостійно на Персональному сайті абонента (сайті статистики).
• Повторне отримання пароля до Персонального сайту абонента (сайтустатистики) для фізичних осіб здійснюється Абонентом самостійно на Персональному сайті абонента (сайті статистики), для суб’єктів
господарювання здійснюється тільки в Контакт-центрах Підприємства за умови надання Абонентом Протоколу замовлених послуг (Договору) й листа на бланку організації з підписом керівника, завіреним печаткою. Зміна Пароляза телефоном або електронною поштою не допускається.
4.9.12. Підприємство не контролює доступний через мережу Iнтернет потiк iнформацiї, який може включати небажанi для Абонента матеріали, зокрема еротичного характеру, або iнформацiю, яка ображає честь i гiднiсть Абонента, i не несе за неї нiякої вiдповiдальностi.
4.9.13. Підприємство здійснює заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої і відправленої інформації Абонента. Доступ працівників Підприємствадо такої інформації дозволяється виключно з метою технічного забезпечення надання Послуги або у випадках надходження скарг з боку третіх осіб щодо умисних дій Абонента, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження
комп'ютерних вірусів, СПАМу, матеріалів образливого характеру, використання ресурсів Інтернету з метою шахрайства та ін.
4.9.14. Технічну можливість доступу до інформації мають тільки спеціально підготовлені працівники Підприємства. Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошування отриманої і відправленої інформації Абонента.
4.9.15. З метою забезпечення захисту Абонентів від поширюваних електронною поштою вірусів, Підприємство здійснює автоматичну перевірку всієї кореспонденції, яка проходить через поштовий сервер за допомогою сервера антивірусного захисту. У разі виявлення вірусу лист до поштової скриньки Абонента не доставляється і знищується. Абонентові буде надіслано повідомлення про спробу надходження
на його адресу листа, зараженого вірусом.
4.9.16. Підприємство здійснює загальноприйняті обмежувальні заходи із захисту від несанкціонованого використання комп'ютерів Абонентів шляхом фільтрації трафіку (TCP-порти 25, 80, 3128, 1080, 8080, UDP-порт 1434 у напрямку до Абонентів з динамічними IP-адресами; TCP-порти 135-139, 445, UDP-порти 135-
139 – для всіх Абонентів у всіх напрямках). Підприємство залишає за собою право на підставі документованих претензій змінювати політику безпеки і перелік фільтрованих портів без узгодження з Абонентами.
4.9.17. Офіційні повідомлення Підприємства для Абонентів здійснюються згідно з п. 11.3 цих Правил.

V. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ І ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ПОСЛУГИ
5.1. У разі відсутності коштів на Особовому рахунку Абонента за Послугу й Додаткові сервіси, Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові.
5.2. Якщо залишок коштів на ОР Абонента став менше нуля, Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові та/або відключити Абонентське відгалуженнявід Телекомунікаційної мережі.
5.3. Підприємство має право призупинити надання Послуги на час проведення профілактичних робіт для здійснення Технічного обслуговування. Сумарний час призупинення надання Послуги не повинен перевищувати 24-х (двадцяти чотирьох) годин на місяць. Підприємствоне менше ніж за добу інформує Абонента електронною поштою про дату й час призупинення надання Послуги.
5.4. У разі перевищення встановленого в п. 5.3. цих Правил терміну призупинення надання Послуги, Підприємство, тільки за письмовою заявою Абонента, здійснює перерахунок і повертає на Особовий рахунок Абонента кошти, нараховані за Послугу за час перевищення встановленого терміну призупинення її надання.
5.5. Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові та розірвати з ним договірні відносини у випадках якщо Абонент:
• поширює інформацію, що ображає честь і гідність інших Абонентів, персоналу Підприємства, працівників інших підприємств під час виконання ними своїх обов’язків з обслуговування Абонента;
• порушив договірні зобов'язання, ці Правила, Норми користування Мережею (Додаток № 1 до цих Правил);
• навмисно завдав шкоди іншим особам або здійснив дії, спрямовані на заподіяння такого збитку;
• здійснив злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.
5.6. У разі виявлення фактів надання Послуги третім особам, якщо таке право не передбачено окремим Договором з Підприємством, Підприємство залишає за собою право розірвати договірні відносини в односторонньому порядку.
5.7. Підприємство залишає за собою право припиняти надання Послуги Абоненту у разі встановлення факту чи спроби нанесення Абонентом пошкоджень базовому обладнанню або програмному забезпеченню Підприємства, або користувачам мережі Інтернет (шляхом умисного формування блокуючого трафіку, розповсюдження комп'ютерних вірусів, СПАМу та ін.). У разі встановлення повторного факту, Підприємство має право розірвати договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку.
5.8. Абонент може призупинити надання Послуги самостійно, використовуючи Персональнийсайт абонента (сайт статистики), систему IVR або іншу інтерактивну систему Підприємства (до Підприємства і Абоненту надійде повідомлення про здійснені ним зміни на ОР). Абонент також має право подати Заяву на призупинення надання Послуги до Підприємства через Контакт-центри, факсом, поштою. Максимальний термін призупинення надання Послуги становить 3 місяці.
5.9. У випадку призупинення надання Послуги кабельного телебачення в аналоговомуформаті, Абонент має написати заяву, у якій ставить відповідну позначку. У період призупинення надання всіх послуг Абонентське відгалуження відключається від Телекомунікаційної мережі. Повторне підключення Абонентського відгалуження виконується згідно з чинними на момент підключення Прейскурантами.
5.10. За умови користування Послугою кабельного телебачення та/або користування Послугою доступу до Інтернету Абонентна плата за отримання телерадіопрограм в аналоговому форматі окремо не нараховується. Якщо Цифрові Послуги призупинені чи відключені, на Особовий рахунок Абонента нараховується Абонентна плата за отримання телерадіопрограм в аналоговому форматі Послуги кабельного телебачення у разі якщо вказані телерадіопрограми доступні на території Місця надання Послуги. У цьому випадку Абонентзобов’язується здійснювати оплату за отримання телерадіопрограм в аналоговому форматі
Послуги кабельного телебачення відповідно до розділу VIII цих Правил.

VI. ВІДНОВЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
6.1. Повторне підключення Абонента до Послуги після призупинення надання йому Послуги чи відключення його з причин, вказаних у п.п. 5.1 і 5.2., Підприємство здійснює тільки після того, як Абонент погасив заборгованість за надану Послугу, Додаткові сервіси, сплатив вартість повторного підключення до Телекомунікаційної мережі, і здійснив оплату у розмірі вартості Тарифного плану/Плану Підписки.
6.2. Підприємство гарантує відновлення надання Послуги протягом 12 годин після надходження до Підприємства підтвердження здійснених Абонентом оплат, вказаних в п. 6.1., і протягом 48 годин за необхідності повторного підключення Абонентського відгалуження.
6.3. З метою визначення обставин прецедентів, зазначених у п. 5.5., 5.6. (ступінь причетності Абонента, наявності/відсутності злого наміру в діях Абонента, величина заподіяного збитку та інших обставин), Підприємство може провести службове розслідування. Рішення про відновлення надання послуги Абонентам Підприємство приймає тільки за результатами службового розслідування, припинення вказаних дій з боку Абонента та наявності підписаного гарантійного листа від Абонента.
6.4. Абонент може самостійно відновити надання Послуги (крім випадків призупинення наданняПослуги, передбачених п. 5.5–5.7. цих Правил), за наявності коштів на своєму особовому рахунку, використовуючи Персональний сайт абонента (Сайт статистики), систему IVR, іншу інтерактивну систему Підприємства (до Підприємства і Абонентові надійде повідомлення про здійснені ним зміни на ОР) або подати Заяву на відновлення надання Послуги до Підприємства (через Контакт-центри) з наданням документів згідно з п.9.5 цих Правил.

VII. ПРАВИЛА ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГИ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН НА ОР
7.1. На підставі підписаного Протоколу замовлених послуг (Договору), Підприємство забезпечує реєстрацію Абонента в Білінгу: відкриває Абонентові персональний Особовий рахунок,номер якого унікальний. Одиницею вартісного обліку спожитої Послуги в Білінгу є гривня. Облік ведеться з точністю до сьомого десяткового знака.
7.2. Білінг є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту Послуг. Абонентпогоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгу Підприємства матимуть перевагу над іншими даними.
7.3. На ОР Абонента нараховуються обсяги наданих Підприємством Послуг і Додатковихсервісів (як у одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості), а також усі платежі Абонента.
7.4. Нарахування коштів на ОР Абонента за надання послуги кабельного телебачення
7.4.1. Нарахування коштів відбувається щодобово рівними частинами, у розмірі вартості Плану Підписки, що ділиться на кількість днів в обліковому періоді (місяці).
7.4.2. Розмір коштів, які нараховуються на ОР Абонента за перший місяць надання Послуги (або за місяці, протягом яких надання Послуги призупинене), визначається з огляду на вартість Плану Підписки на місяць, скорегованої з урахуванням фактичної кількості днів, у які Абонентові надавалася Послуга. Так, якщо Абонентфактично отримав доступ до Послуги з J-го числа, то за цей місяць на його ОРбудуть нараховані кошти AM в розмірі:
AM = ( AT / M ) х ( М - (J-1) ), де
AM – сума коштів за місяць, у якому Абонент підключився, які будуть нараховані на його ОР;
AT – вартість передплати вибраного Абонентом Плану Підписки;
M – кількість днів у місяці, в якому Абоненту надавалася Послуга;
J-1 – кількість днів у місяці до активації Послуги.
7.4.3. Якщо підключення Абонента до Послуги відбулося не першого числа місяця, то різниця між розміром передплати Плану Підписки і коштами, нарахованими на ОРзгідно з п.7.4.2. Правил, буде зарахована як майбутній платіж.
7.5. Нарахування коштів на ОР Абонента за надання послуги доступу до Інтернету.
7.5.1. Облік Трафіку, який використав Абонент, ведеться з точністю до байта (одиниці тарифікації). Під час розрахунків вартості Трафіку застосовуються такі співвідношення:
1 000 байт = 1 Кб, 1 000 Кб = 1 Мб, 1 000 Мб = 1 Гб
7.5.2. Обсяг Трафіку службового обміну сервера доступу Підприємства з модемом Абонента (за протоколом SNMP) не тарифікується.
7.5.3. Облік Трафіку Абонента здійснюється Білінгом за даними, що знімаються зі спеціального обладнання. Дані Білінгу у режимі оn-line відображаються на ОРАбонента кожні 15 хвилин.
7.5.4. Облік споживання Додаткових сервісів і ресурсів здійснюється Білінгом на підставі даних про виконані наряди і зареєстрованих Заяв Абонентів. Усі ці обсяги відображаються на Особових рахунках Абонентів щодобово.
7.5.5. Трафік вважається прийнятим/відправленим, якщо він зафіксований мережним обладнанням Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за неповну доставку зафіксованого трафіку до Абонента (адресата), якщо це зумовлене незалежними від Підприємства причинами, зокрема, недостатньою пропускною спроможністю каналу адресата чи транзитного провайдера, фільтрами,
встановленими у Абонента, адресата або транзитного провайдера або помилками маршрутизації, допущеними Абонентом, транзитного провайдера.
7.6. Правила нарахування коштів на ОР Абонента, зазначених у п. 7.4 і 7.5 цього розділу, використовуються у випадках, коли вказані нижче дії відбулися не першого числа місяця:
- підключення до Послуги;
- відключення від Послуги;
- призупинення надання Послуги;
- відновлення надання Послуги;
- перехід на інший Тарифний план/План Підписки,
і не впливають на обов'язок Абонента оплатити Тарифний план/План Підписки в обсязі й у термін, зазначені в розділі VІІІ цих Правил.

VIII. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ І ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ
8.1. Оплата за Послуги, Додаткові сервіси, матеріали і обладнання здійснюється відповідно до Тарифів, чинних у розрахунковому періоді. Абонент зобов’язаний здійснювати оплату ПлануПідписки/Тарифного плану, Додаткових сервісів на наступний місяць до 20-го числа поточного місяця. шляхом оплати через установи банків на розрахунковий рахунок Підприємства або через інтерактивні системи електронних платежів, зазначені на сайті www.romb.net. Усі платежі здійснюються Абонентами тільки в гривнях. Платежі, що надійшли до Підприємства, вносяться на ОР Абонента на підставі платіжних документів,
переданих банківськими установами, або електронних повідомлень про здійснення оплат через електронні системи платежів.
8.2. Первинна оплата за Послугу й Додаткові сервіси здійснюється до підписання Протоколу замовлених послуг (Договору) на підставі сплачених клієнтами рахунків .
8.3. Абонентам фізичним особам Рахунок на передоплату вартості Плану Підписки/Тарифного плану і Додаткових сервісів доставляється у поштову скриньку до 10-го числа поточного місяця.
8.4. Абонентам суб’єктам господарювання Рахунок-фактура на передплату вартості Тарифного плану/Плану Підписки і Додаткових сервісів доставляється у поштову скриньку до 17-го числа поточного місяця.
8.5. Електронною поштою рахунки і рахунки-фактури відправляються Абонентам з 1-го до 5-го числа місяця.
У зв'язку з тим, що за проходження платежів через каси банківських установ виникають затримки до 10-ти днів в ідентифікації платежів Абонентів на Підприємстві, Підприємство рекомендує Абонентам сплачувати рахунки до 20-го числа місяця для того, щоб інформація про платіж була відображена на Особовому рахунку Абонента до початку розрахункового періоду (до 1-го числа наступного місяця).
8.6. Якщо Рахунок не був доставлений Абонентові в зазначений термін, Абонент може сформувати Рахунок самостійно, використовуючи Персональний сайт абонента (сайт статистики), або отримати повторний Рахунок у Контакт-центрі.
8.7. Підтвердити оплату Рахунка Абонент може на Персональному сайті абонента (сайті статистики), повідомити в Кол-центр Підприємства, через систему IVR або іншу інтерактивну систему Підприємства.
8.8. Платежі за Додаткові сервіси здійснюються:
8.8.1. Абонентами фізичними особами через банківські установи на розрахунковий рахунок, вказаний у платіжному документі, проте за сервісні роботи майстра Абонент може розрахуватись готівкою. Майстер повинен надати Абонентові розрахункову квитанцію з переліком і вартістю виконаних робіт згідно з чинним Прейскурантом.
8.8.2. Абонентами суб’єктами господарювання за безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Підприємства, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати, вказаної у відповідному Рахунку-фактурі.
8.9. При первинному підключенні платежі від Абонентів (фізичних осіб) за обладнання приймаються через касу установ банків або через електронні платіжні системи, від Абонентів (суб’єктів господарювання) тільки за безготівковим перерахунком – відповідно до виставленого рахунку ТОВ «ТРІК КАБС», яке уповноважене Підприємством здійснювати підключення Абонентів.
8.10. Якщо Абонент бажає придбати обладнання, яке знаходиться в нього в тимчасовому платному користуванні, то йому необхідно сплатити вартість обладнання відповідно до виставленого рахунка.
8.11. Оплачуючи Послугу з використанням бланків банківських установ, Абонент зобов'язаний вказати в графі «призначення платежу» номер свого Протоколу замовлених послуг (Договору) (номер ОР вказано після косої риски номеру рахунка), адресу надання Послуги і місяць, за який здійснюється оплата.
8.12. Інформування Абонентів електронною поштою про стан Особового рахунку:
8.12.1. Коли залишок коштів на ОР Абонента досягає 10 % вартості Тарифного плану/Плану Підписки, Абонентові один раз протягом календарного місяця з 1-го числа місяця або з моменту активації Послуги в поточному місяці, надсилається повідомлення про величину залишку на його ОР.
8.12.2. Коли залишок коштів на ОР Абонента стає менше нуля, Абонентові надсилаються повідомлення про заборгованість до моменту надходження коштів на його ОР, що в повному обсязі гасять борг за надані Підприємством Послуги.
8.12.3. Якщо за підтвердженим платежем не надійшла оплата за 2 (два) дні до закінчення терміну надходження оплати, Абонентові надсилається повідомлення про необхідність надати на адресу Підприємства копію платіжних документів.
8.12.4. Наступного дня після перевищення виділеного/включеного ліміту/обсягу трафіку в Тарифний план один раз протягом календарного місяця (з 1-го числа місяця або з моменту активації Послуги в поточному місяці) надсилається відповідне повідомлення.
8.13. За наявності у Підприємства технічної можливості інформування може здійснюватися й іншим чином.
8.14. Абонент зобов'язаний стежити за станом свого ОР і не допускати виникнення від’ємного сальдо, регулярно переглядати вміст своєї поштової скриньки, за умови її наявності, своєчасно сплачувати рахунки, за необхідності вносити підтвердження оплати рахунка на Персональному сайті абонента (сайті статистики), через систему IVR або іншу інтерактивну систему Підприємства.
8.15. З метою уникнення автоматичного призупинення надання Послуги, Абонент може скористатись функцією кредитування. Стан свого ОР Абонент може контролювати, використовуючи Персональний сайт абонента (сайт статистики), або звернувшись до Кол-центру Підприємства.
8.16. Якщо на момент розірвання договірних відносин на ОР Абонента є залишок коштів, то на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, такий залишок виплачується Абоненту протягом 7 (семи) днів з моменту письмового підтвердження Підприємством факту розірвання договірних відносин.
8.17. Припинення надання Послуги та розірвання договірних відносин не звільняють Абонента від сплати за надані раніше Послуги та Додаткові сервіси. Абонент зобов’язаний повністю сплатити надані Послуги та Додаткові сервіси за весь період дії Протоколу наданих послуг (Договору).

IX. ПОРЯДОК РОБОТ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМ АБОНЕНТІВ
9.1. Інформацію про Послуги та порядок їх надання, Додаткові сервіси, чинні Тарифи Абонент може отримати на сайті www.romb.net.
9.2. З питань якості обслуговування, надання інформації та консультацій, адміністративних довідок Абонент може звернутися:
• за телефоном до Кол-центру;
• безпосередньо до Контакт-центрів;
• поштою (вул. Попова, 9-2, м. Кіровоград, 25031);
• факсом (                                     ).
У випадку звернення до Підприємства за допомогою телефону Абонент погоджується із тим, що телефонна розмова може буде записана з метою контролю якості обслуговування Абонента.
9.3. З питань надання Додаткових сервісів, виставлення рахунків і адміністративних довідок Абонент може звернутися до Підприємства електронною поштою з поштової скриньки, яка зареєстрована в домені romb.net. Звернення обробляється протягом 2 (двох) днів, за умови наявності в листі даних для ідентифікації Абонента: номер Протоколу замовленихпослуг (Договору), прізвище, ім’я та по батькові, адреса надання Послуги. Підприємствоможе подовжувати термін обробки звернення (повідомивши про це Абонента) залежно від його складності.
9.4. Заяви Абонента, пов'язані з відновленням надання Послуги, відмовою від користування Послугою (у разі розірвання договірних відносин) або замовленням нових Послуг(Додаткових сервісів), виконуються Підприємством тільки за наявності паспорта і абонентського примірника Протоколу замовлених послуг (Договору) (для фізичних осіб) та за наявності заяви на фірмовому бланку компанії, підписаної керівником і завіреною печаткою (для суб’єктів господарювання).
9.5. Усі звернення Абонентів, які передбачають зміни в оплаті Послуг або додаткову оплату, згідно з Тарифами, Підприємство розглядає за наявності письмової заяви, завіреної особистим підписом Абонента (для фізичних осіб), чи заяви на фірмовому бланку компанії, підписаної керівником і завіреною печаткою (для суб’єктів господарювання). До таких дій належать:
• відмова від Послуги;
• зміна Паролів доступу;
• призупинення надання Послуги;
• відновлення надання Послуги;
• замовлення Додаткових сервісів і ресурсів;
• відмова від Додаткових сервісів і ресурсів;
• реєстрація нової поштової адреси в домені voliacable.com;
• переадресація електронної пошти з однієї електронної адреси на іншу;
• реєстрація доменного імені;
• детальний журнал використаного трафіку за певний період у форматі:
Start - дата і час початку потоку;
End - дата і час кінця потоку;
Sif - номер інтерфейсу, через який увійшли пакети в маршрутизатор;
SrcIPaddress - IP-адреса відправника;
SrcP - порт відправника;
DIf - номер інтерфейсу, через який вийшли пакети з маршрутизатора;
DstIPaddress - IP-адреса одержувача;
DstP - порт одержувача;
P - номер протоколу;
Fl - прапори TCP;
Pkts - кількість пакетів;
Octets - кількість байтів.
9.6. Претензії Абонентів до Підприємства щодо якості наданої Послуги, Додаткових сервісів і рівня обслуговування приймаються протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації. Претензії щодо обсягу наданої Послуги і платежів приймаються протягом 30-ти календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.
9.7. Розгляд звернень Абонентів до Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.
9.8. Служби Підприємства і графік їх роботи:
Служби
Підприємства Телефон, факс, e-mail, адреси Години роботи:
Тел.: 35-72-21 (Послуга доступу до Інтернету)
Тел.: 55-16-24 (Послуга кабельного телебачення)
(багатоканальний)
без вихідних
цілодобова підтримка
(без обідньої перерви)
Кол-центр:
Тел.: 35-72-21
e-mail: sales@romb.net
без вихідних з 8:30 до 18:00 (без обідньої перерви)
Контакт-центри:
вул. Попова, 9-2
вул. Маланюка, 7
вул. Преображенська, 3
вул. Червонозорівська, 12
без вихідних з 8:00 до 21:00 (без обідньої перерви)

X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. Підприємство не несе відповідальності за неотримання Абонентом Послуг або їх якість у випадках:
• пошкодження Абонентського відгалуження або обладнання (телевізійного приймача, ТВ-тюнера, модема, комп'ютера) Абонента, а також у випадках шкідливого впливу передавальних (випромінюючих) пристроїв, що використовуються без отримання згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв’язку;
• невідповідності технічних характеристик Абонентського відгалуження вимогам Підприємства, а також у разі, якщо роботи з підключення Абонентськоговідгалуження були виконані Абонентом самостійно;
• несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, пошкодження Телекомунікаційної мережі третіми особами.
10.2. Відповідальність Підприємства за надання Послуги Абоненту обмежується точкою підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі. Усі інші пристрої (Абонентське відгалуження, телевізійний приймач, комп'ютер, кабельний модем/ТВ-тюнер) не входять до сфери відповідальності Підприємства, за винятком гарантійних зобов'язань на обладнання, продане чи надане в користування Підприємством.
10.3. При наданні Послуги кабельного телебачення
10.3.1. Абонент зобов'язується не допускати до перегляду еротичних телепрограм осіб, що не досягли повноліття, у тому числі використовуючи технічну можливість ТВ- тюнера: встановлення «Батьківського замка». Підприємство не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки у випадку доступу до перегляду таких телепрограм неповнолітніми особами.
10.3.2. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до Картки авторизаціїАбонента Підприємством не гарантується і забезпечується Абонентомсамостійно. Підприємство не несе жодної відповідальності і не відшкодовує фінансових збитків Абоненту, які він може понести у разі несанкціонованого використовування Картки авторизації іншими особами.
10.3.3. Підприємство не несе відповідальності перед Абонентом, якщо відсутність (або погана якість) доступу до Послуги є результатом порушення з боку Абонентаправил користування ТВ-тюнером або Карткою авторизації.
10.3.4. Підприємство не несе відповідальності за якість Послуги і перерву в її наданні в таких випадках:
• Перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку або з інших причин, на які Підприємство не має змоги впливати.
• Нестабільне електропостачання в місці розташування обладнання Телекомунікаційної мережі.
• Інші аварійні і непередбачені ситуації.
10.3.5. Підприємство не несе відповідальності за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій.
10.3.6. Підприємство не несе відповідальності за зміст інформації, що передається за допомогою Телекомунікаційної мережі.
10.4. При наданні Послуги доступу до Інтернету:
10.4.1. Підприємство зобов'язане вжити всіх необхідних заходів у рамках своєї компетенції для того, щоб Паролі Абонента не стали відомі третім особам, які не мають відношення до обслуговування Абонента.
10.4.2. Абонент несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх Паролів.
10.4.3. Підприємство не відшкодовує збитки Абонента, заподіяні йому в результаті використовування Паролів Абонента третіми особами у випадку недбалого зберігання Абонентом своїх Паролів.
10.4.4. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до комп'ютера АбонентаПідприємством не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно.
10.4.5. Підприємство не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів і вузлів зв'язку, що надаються іншими організаціями і розташовані за межами зони його відповідальності згідно з п.10.2.
10.5. Всю відповідальність i ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернету несе Абонент. Підприємство не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації та послуг (за винятком власної інформації Підприємства), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернету, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернету чи неможливості їх використання.
10.6. Підприємство не несе відповідальності за порушення у роботі мережного обладнання Абонента, спричинені мережними атаками на адреси Абонента. Абонент, що встановив факт мережної атаки на свою адресу, зобов'язаний якнайскоріше сповістити про це Підприємство. Підприємство в цьому випадку має право тимчасово, аж до закінчення або ліквідації атаки, обмежити доступ до мережних адрес Абонента для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності мережі Абонента. Підприємство виявляє джерела мережної атаки тільки тією мірою, яка необхідна для її ліквідації і забезпечення безпеки мережі.
10.7. Підприємство не здійснює заземлення будь-якого обладнання Абонента (персонального комп’ютера, модема, ТВ-тюнера тощо).
10.8. Підприємство звільняється від повного або часткового виконання своїх обов’язків у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання Протоколу замовлених послуг (Договору), а саме: у випадках несанкціонованого втручання Абонента або будь-яких третіх осіб в роботу Телекомунікаційної мережі, війни, воєнних дій, стихійних лих, аварій, катастроф, саботажу, громадських заворушень, диверсій, рішень органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, зміни кон'юнктури ринків, припинення мовлення каналу, скасування ліцензії на мовлення, скасування ліцензії провайдера програмної послуги уповноваженими на це державними органами; у разі
неможливості надання Послуг та Додаткових сервісів за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміни напрямів діяльності Підприємства тощо.

XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Текст цих Правил є невід’ємною частиною тексту Протоколу замовлених послуг (Договору) що разом визначають загальні взаємовідносини між Абонентом (Клієнтом) та Підприємством у процесі під-ключення до Послуг (відновлення надання Послуги, відключення, призупинення Послуги), надання та отри-мання обраних Абонентом Послуг та Додаткових сервісів, визначають процедуру розірвання договірних відносин (Договору). Абонент, підписавши Протоколзамовлених послуг (Договір), засвідчує свою згоду виконувати зобов’язання та процедури, передбачені цими Правилами та отримувати Послуги та Додаткові сервіси на умовах цих Правил.
11.2. Підприємство має право вносити зміни (доповнення) до цих Правил, Тарифів (збільшувати або зменшувати вартість Послуги, Додаткових сервісів), запроваджувати, змінювати, скасовувати Тарифні плани, Плани Підписки, запроваджувати тимчасові, акційні Тарифніплани, Плани Підписки, які поширюються на певну територію та/або певну категорію Абонентів.
11.3. Про дії Підприємства Абоненти інформуються за 7 днів до моменту запровадження цих дій шляхом оприлюднення інформації про ці дії, на web-сайті: http://www.romb.net. Додатково Підприємство може поін-формувати Абонента будь-яким із зазначених нижче способом: електронною поштою, розсиланням відпо-відного повідомлення, розміщеного на лицьовому або зворотному боці Рахунка, розміщення інформації в Контакт-центрах Підприємства або в друкованих засобах масової інформації. Абонент підтверджує свою згоду із діями Підприємства шляхом оплати Рахунка із повідомленням. Неоплачений Рахунок з повідомлен-ням надає право Підприємству припинити надання Послуги та розірвати договірні відносини. Під діями Підприємства у цих Правилах розуміються зміни, доповнення, запровадження, скасування та інші дії, зазначені у цих Правилах, а також реалізація Підприємством своїх прав, передбачених п. 4.8.7., 4.8.8., 11.2. цих Правил та в інших випадках. У випадку незгоди Абонента із діями Підприємства, Абонент повинен одразу письмово повідомити Підприємство про розірвання договірних відносин, але не пізніше ніж за 3 дні до моменту запровадження Підприємством цих дій.
11.4. Абонент або Підприємство мають право у будь-який час, якщо інше не зазначено в договорі, на власний розсуд в односторонньому порядку розірвати договір, укладений у формі єдиного документа або укладеного шляхом підписання Абонентом Протоколу замовлених послуг, за умови повідомлення один одного не пізніше, ніж за один місяць до дати розірвання договору. Підприємство має право повідомити Абонента про припинення надання Послуги та/або розірвання договору будь-яким із способів, зазначених у п. 11.3. цих Правил. У випадку порушення Абонентом договірних відносин з Підприємством (у тому
числі цих Правил), чинного законодавства в галузі телекомунікацій припинення надання Послуги (Додаткового сервісу) здійснюється без попереднього повідомлення Абонента про припинення надання Послуги (Додаткового сервісу).
11.5. Абонент повідомляє Підприємство про розірвання договору шляхом письмового звернення до Підприємства. Фізична особа особисто передає заяву в Контакт-центр та надає інформацію про номер і дату підписання Протоколу замовлених послуг (Договору) та надає для огляду документ, що посвідчує особу. Заява суб’єкта господарювання повинна бути підписана керівником та завірена круглою печаткою.
11.6. Абонент зобов'язаний регулярно перевіряти свою поштову скриньку в домені romb.net або іншу, заявлену Підприємству як контактну.
11.7. Клієнт повинен ознайомитися з цими Правилами до підписання Протоколу замовлених послуг (Договору). Текст Правил Клієнт може отримати у будь-якому Контакт-центрі, а також ознайомитися з його змістом на сайті www.volia.com. У разі необхідності роз'яснення положень цих Правил, умов та правил користування Послугами, Додатковими сервісами та обладнанням Клієнт, до підписання Протоколу замовлених послуг (Договору), має звернутися за роз'ясненнями до Контакт-центрів Підприємства.
11.8. КАБС Преміум ТВ – торговельна марка Підприємства, яка використовується для надання
Послуги кабельного телебачення у цифровому форматі.
11.9. VDOME NET – торговельна марка Підприємства, яка використовується для надання Послуги доступу до Інтернету.

 

ДОДАТОК №1

Норми користування Мережею
Мережа Інтернет є глобальним об'єднанням комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій. Це об'єднання децентралізоване, і єдиної загальнообов'язкової збірки правил (законів) користування мережею Інтернет не встановлено. Існують, проте, загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів. Фундаментальне положення цих норм таке: правила користування будь-якими ресурсами мережі Інтернет визначають власники цих ресурсів, і лише вони (тут і далі словом «ресурс» позначається будь-яка сукупність програмних і апаратних засобів, що становлять у тому або іншому значенні єдине ціле; ресурсом мережі Інтернет можуть вважатися, наприклад, поштова скринька, персональний комп'ютер, віртуальний або фізичний сервер, локальна обчислювальна мережа, канал зв'язку і т. д.). Цей документ є одним з можливих формальних описів загальноприйнятих норм мережної взаємодії, що вважаються в більшості мереж (які як входять до мережі Інтернет безпосередньо, так і доступних з мережі Інтернет тим або іншим опосередкованим чином) обов'язковими для виконання всіма користувачами. Такі або аналогічні норми застосовуються щодо всіх доступних мережних ресурсів, коли правила, встановлені власниками цих ресурсів самостійно заздалегідь невідомі. Як показує практика, більшість користувачів мережі Інтернет чекає від інших користувачів виконання загальноприйнятих мережних норм, оскільки їх порушення спричиняє серйозні ускладнення роботи в Мережі, як технічні, так і обумовлені людським чинником. Під час створення документа не ставилося за мету формулювання універсальних правил роботи в Мережі, дублювати положення законодавства тих або інших держав і т. п. Документ охоплює виключно внутрішньомережні нормативи, що склалися в міжнародному мережному співтоваристві як прояв самозбереження мережі Інтернет. Автори документа сподіваються, що ця формалізація загальноприйнятих норм буде корисною як адміністраторам мереж під час розробки правил доступу для користувачів, так і кінцевим користувачам Мережі для уникнення конфліктних ситуацій у повсякденній роботі. Крім того, цей документ допоможе визначити, якої поведінки слід чекати користувачеві від інших учасників мережної взаємодії і в яких випадках можна вважати себе потерпілим від неприпустимих дій.

1. ОБМЕЖЕННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ (СПАМ)
Розвиток Мережі спричинив одну з основних проблем користувачів – надлишок інформації. Тому мережне співтовариство виробило спеціальні правила, спрямовані на захист користувача від непотрібної (незапитуваної) інформації (СПАМу). Зокрема, є неприпустимими:
1.1. Масова розсилка повідомлень за допомогою електронної пошти та інших засобів персонального обміну інформацією (зокрема, з використанням служби негайної доставки повідомлень, такі як SMS, IRC і т. п.), інакше як за явно і недвозначно вираженою ініціативою одержувача.
1.2. Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може служити підставою для залучення адреси до якого-небудь списку для масової розсилки повідомлень. Залучення адреси, одержаної будь-яким шляхом (через web-форму, через підписного робота і т. п.), до списку адрес, за яким проводиться будь-яка розсилка, допускається тільки за умови наявності належної технічної процедури підтвердження або передплати, яка гарантує, що адреса не потрапить до списку інакше, ніж за бажанням власника адреси. Процедура підтвердження передплати повинна виключати можливість включення адреси до списку адресатів будь-якої розсилки (одноразової або регулярної) за
ініціативою третіх осіб (тобто осіб, що не є власниками цієї адреси).
1.3. Обов'язкова наявність можливості для будь-якого замовника за його бажанням негайно залишити список розсилки без будь-яких ускладнень. Власне можливість вилучення зі списку не може бути підставою для внесення адрес до списку не за бажанням власників адрес.
1.4. Відправка електронних листів та інших повідомлень, що містять вкладені файли та/або мають значний обсяг, без заздалегідь отриманого дозволу адресата.
1.5. Розсилка (інакше як за прямою ініціативою одержувача):
a) електронних листів та інших повідомлень (зокрема одноразових) рекламного, комерційного або агітаційного характеру;
b) листів і повідомлень, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції;
c) розсилка повідомлень, що містять прохання переслати це повідомлення іншим доступним користувачам (chain letters);
d) використання безособових («ролевих») адрес не за їхнім прямим призначенням, встановленим власником адреси та/або стандартами.
1.6. Розміщення в будь-якій електронній конференції повідомлень, які не відповідають тематиці цієї конференції (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми та списки розсилки.
1.7. Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами даної конференції або їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами цієї конференції.
1.8. Розміщення в будь-якій конференції статті, що містить вкладені файли, окрім випадків, у яких вкладення явно дозволені правилами цієї конференції або таке розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами конференції.
1.9. Розсилка інформації одержувачам, що раніше висловили небажання одержувати цю інформацію, інформацію цієї категорії або інформацію від цього відправника.
1.10. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, web-сторінок тощо) як контактних координат під час здійснення будь-якої з вищенаведених дій незалежно від того, з якої точки Мережі були вчинені ці дії.
1.11. Здійснення діяльності з технічного забезпечення розсилки СПАМу (SPAM support service), зокрема:
• цілеспрямоване сканування змісту інформаційних ресурсів з метою отримання адрес електронної пошти та інших служб доставки повідомлень;
• розповсюдження програмного забезпечення для розсилки СПАМу;
• створення, верифікація, підтримка або розповсюдження баз даних адрес електронної пошти або інших служб доставки повідомлень (за винятком випадку, коли власники всіх адрес, внесених до такої бази даних, явно виразили свою згоду на внесення адрес до цієї конкретної бази даних; відкрита публікація адреси такою згодою вважатися не може).

2. ЗАБОРОНА НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ І МЕРЕЖНИХ АТАК
Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення мережних атак і мережного злому і участь у них, за винятком випадків, коли атака на мережний ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. Зокрема заборонені:
Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать користувачу.
Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або адміністраторами цього інформаційного ресурсу. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ у спосіб, відмінний від ресурсу, що передбачався власником.
Передача комп'ютерам або обладнанню Мережі безглуздої або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язності мереж і доступності окремих її елементів.
Цілеспрямовані дії зі сканування вузлів мереж з метою виявлення внутрішньої структури мереж, списків відкритих портів і т. п. інакше, ніж у межах, мінімально необхідних для проведення штатних технічних заходів, що не ставлять за мету порушення пунктів 2.1 і 2.2 цього документа.

3. ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ВЛАСНИКАМИ РЕСУРСІВ
Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може встановити для цьогоресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів і є обов'язковими для виконання всіма користувачами цих ресурсів. Правила мають бути легкодоступними, написаними з урахуванням різного рівня підготовки користувачів.
Правила використання ресурсу, встановлені власником, не мають порушувати права власників інших ресурсів або призводити до зловживань щодо інших ресурсів. Користувач зобов'язаний дотримуватися правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання.
У випадку якщо правила, встановлені власником ресурсу, суперечать тим або іншим пунктам цього документа, щодо цього ресурсу застосовуються правила, встановлені власником, якщо це не спричиняє порушення щодо інших ресурсів. У випадку якщо власником групи ресурсів явно встановлені правила тільки для частини ресурсів, для інших застосовуються правила, сформульовані в цьому документі.

 

4. НЕПРИПУСТИМІСТЬ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ
Значна частина ресурсів Мережі не потребує ідентифікації користувача і допускає анонімне використання. Проте у деяких випадках від користувача вимагається надати інформацію, що ідентифікує його і використовувані ним засоби доступу до Мережі. Користувач не повинен:
Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони і т. п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання.
Фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, що використовуються в інших мережних протоколах, під час передавання даних до Мережі.
Використовувати неіснуючі зворотні адреси під час відправки електронних листів та інших повідомлень.
Недбало ставитися до конфіденційності власних ідентифікаційних реквізитів (зокрема, паролів та інших кодів авторизованого доступу), що може призвести до використання тих або інших ресурсів третіми особами від імені цього користувача (із приховуванням, таким чином, справжнього джерела дій).

5. НАЛАШТУВАННЯ ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ
Під час роботи в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання мережних ресурсів, що належать користувачу, третіми особами. У зв'язку з цим користувач повинен вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, які перешкоджали б недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а за виявлення випадків такого використання – вживати оперативних заходів з їхнього припинення.
Прикладами потенційно проблемного налаштування мережних ресурсів є:
• відкриті ретранслятори електронної пошти (open SMTP-relays);
• загальнодоступні для неавторизованої публікації сервери новин (конференцій, груп);
• засоби, що дають можливість третім особам неавторизовано приховати джерело з'єднання (відкриті проксі-сервери тощо);
• загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж, які дають змогу проводити за їхньою допомогою атаки типу smurf;
• електронні списки розсилки з недостатньою надійністю механізму підтвердження передплати або без можливості її скасування;
• web-сайти та інші подібні ресурси, що здійснюють відправку кореспонденції третім особам за анонімним або недостатньо аутентифікованим запитом.

 

 

 


Кировоград — новости и сайты
Кировоград
ул. Преображенская 3А, 2
Поддержка273509724
см. все координатыCopyright © Romb Networks 2000–2007 / Свяжитесь с нами
О сайте · Авторские права · Условия использования сайта
dela design сайтостроение —
студия dela design